Visual

Het Metrum ondersteund door ESF

Het Metrum wordt gesteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit betekent dat wij subsidie ontvangen van het ESF om leerlingen te ondersteunen bij hun stap naar de arbeidsmarkt. Deze subsidie gebruiken wij voor onze brancheopleidingen, les op locatie en begeleiding bij de externe stages.

Het ESF is een financieel instrument van de Europese Unie. Ze ondersteunen werkgelegenheid en stimuleren economische en sociale samenhang. Ze helpen mensen aan werk en zorgen voor eerlijke arbeidskansen.

Doelstelling subsidie
Het doel is om leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs beter te laten doorstromen naar een baan of naar het beroepsonderwijs. De subsidie gaat daarom naar projecten waarbij leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen, zoals de externe stages. De leerlingen werden al intensief begeleid naar werk, maar door de coronamaatregelen is het belang van deze begeleiding nog groter.

Ook volgens staatsecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de subsidie juist in deze tijd uitkomst bieden. De coronacrisis heeft namelijk ingrijpende effecten op de bemiddeling naar werk. Van Ark: ‘Juist in deze tijd waarin we kampen met de gevolgen van de coronacrisis en de effecten daarvan op de bemiddeling naar werk, kunnen deze middelen uitkomst bieden voor kwetsbare jongeren die van school komen.’