Visual

Komend schooljaar geen plaatsing mogelijk

We zien de laatste jaren een toenemende vraag naar speciaal onderwijs, ook bij Praktijkcollege Het Metrum. Door het grote aantal binnengekomen inschrijvingen voor komend schooljaar (2021-2022), hebben we het maximum aantal leerlingen voor dat schooljaar bereikt.

Helaas kunnen we dus, ook als leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring hebben van het samenwerkingsverband, geen plek bieden op Praktijkcollege Het Metrum, hoe zeer ons dat ook spijt. Wij vinden een goede onderwijskwaliteit van het grootste belang en willen dit bewaken voor onze leerlingen en medewerkers.