Visual

Nieuwe schoolplan afgerond: blik vooruit

Vol trots kunnen wij zeggen dat het nieuwe schoolplan klaar is. Met de bijdrage van de leerlingen, de ouders en het team zijn er prachtige ambities uitgekomen, waar wij als school mee aan de slag gaan.

Op 12 mei is het schoolplan voor de periode 2020-2024 besproken in de MR. Op het moment dat zij akkoord zijn wordt ons schoolplan openbaar gemaakt en kunt u dit bekijken op onze website.