Visual

Online-les via Google Classroom

Wij maken vanaf dit jaar de overstap naar Google Classroom voor online-lessen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat Classroom een overzichtelijk programma is. De leerlingen kunnen snel zien wat zij nog moeten doen. Naar aanleiding van de feedback willen wij dit schooljaar het online lesprogramma verbeteren. We kiezen ervoor, zeker bij het didactische gedeelte, om te blijven herhalen en hierin verbetering te zoeken. De leerlingen worden op school meegenomen in het werken met Google Classroom. Er is aandacht voor het openen van het programma, het maken van opdrachten en hoe de leerling de opdrachten moet inleveren bij de leerkracht. Het werken met Google Classroom zit nog in de uitprobeerfase, dus er kunnen hier en daar schoonheidsfoutjes zijn. Fijn als u dit aangeeft, zodat wij het kunnen verbeteren.

Op de dagen dat uw kind geen les heeft op school staan er praktijkopdrachten klaar.