Visual

School open vanaf dinsdag 2 juni

Wij willen graag meegaan in het opengaan van de school op 2 juni (maandag 1 juni is Pinksteren). De week van 2 juni stond officieel als een roostervrije week gepland. In overleg met het team en de MR plaatsen we de roostervrije week een week naar voren. Dit betekent dat de school dicht is van 26 mei-1 juni (in deze periode geven we geen les en krijgen leerlingen geen opvang).

Leerwerkplekken en Les op locatie

De komende periode bekijken wij ook de mogelijkheden voor de lessen op locatie (LOL) en op onze leerwerkplekken. Onze eerste prioriteit ligt bij de didactische ontwikkeling van de leerling. Praktijkdagen vragen een ander soort benadering en begeleiding. We moeten hier in het kader van de coronamaatregelen kijken wat verantwoord en haalbaar is.