Visual

Open dag: 4 februari 2023 op het Metrum

Op Praktijkcollege Het Metrum in Leiden staat leren door doen centraal. Kom eens kijken tijdens de Open Dag op 4 februari 2023!

Het Metrum biedt leerlingen uitdagingen en kansen passend bij hun talenten, motivatie en mogelijkheden. Via praktijklessen binnen en buiten de school doen leerlingen veel ervaring op. Op Het Metrum hebben we een veilig leerklimaat. We helpen leerlingen eigenwaarde en zelfkennis te ontwikkelen, passend bij hun leerniveau. Ook betrekken we ze bij hun eigen leerproces.

Het Metrum werkt samen met verschillende onderwijs- en zorgpartners, zodat elk talent zich kan ontwikkelen en maximaal zelfstandig wordt.

Filmpje Het Metrum

Kijk hier voor een indruk van onze school!

Leren in de praktijk

Op Praktijkcollege volgen alle leerlingen naast drie theoriedagen twee dagen praktijk. Dat doen ze via leerwerkplekken in de school, les op locatie en stages in een bedrijf. Ze hebben daar groot plezier in het werken aan hun talenten.

Passend onderwijs is normaal

Praktijkcollege Het Metrum is een school voor kinderen die moeilijk tot leren komen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een plek op de reguliere arbeidsmarkt, voor een arbeidsplek of dagbesteding in een beschutte werkomgeving. In een enkel geval kan een leerling doorstromen naar vervolgonderwijs.

Tijdens de Open Dag werken we met tijdblokken. Geef je op voor het gewenste tijdblok op 4 februari 2023:

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag