Visual

Praktijklessen

Wij bieden leerlingen twee dagen per week praktijkonderwijs aan. Dit bestaat uit leerwerkplekken in de onderbouw, leren op locatie in de middenbouw en zelfstandige externe stage in de bovenbouw. Zo ontwikkelt de leerling zich steeds verder. Zie het schema ‘Opbouw praktijkvorming, voorbereiding op arbeid’.

Schema »

Leerwerkplekken

Op de leerwerkplekken binnen school leren de leerlingen algemene arbeidsvaardigheden van onze eigen, voor de leerlingen bekende, teamleden. Wij bieden de leerwerkplekken facilitair/was, horeca, houtbewerking en techniek/zedemo. Lees meer over arbeidstoeleiding in de schoolgids.

Schoolgids »

Leren op locatie

Leren op locatie is een vorm van begeleid leren op een locatie buiten de school. Dit om algemene arbeidsvaardigheden te trainen. Deze vindt plaats bij werkgevers en collega-scholen. Een begeleider van school is aanwezig op de locatie. Leren op locatie vindt plaats in het derde en vierde leerjaar.

Lees verder »

Vind je talent

Hier kan ik uitvinden waar ik goed in ben en wat ik leuk vind om te doen.

Zelfstandige externe stages

Wanneer een leerling de benodigde competenties van de leren op locatie-plek beheerst, kan hij een zelfstandige externe stage gaan lopen. Dit is in de regel vanaf het vijfde leerjaar. Dit doet de leerling individueel bij een regulier bedrijf. Hij leert zo de vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer om goed voorbereid uit te stromen naar een plek op de arbeidsmarkt.

Lees verder »

Branchecertificering

Onze leerlingen hebben veel kwaliteiten. Dat brengen wij graag naar buiten. Vandaar dat leerlingen de kans krijgen een branchecertificaat te behalen. Zo kan een leerling laten zien aan een werkgever welke vaardigheden hij goed beheerst. Waar de leerplekken op school een algemeen vormend karakter hebben, dient een branchecursus om vakspecifieke vaardigheden te leren.

Lees verder »

Indico

Een competentie is een vermogen, vaardigheid of kwaliteit die je kan ontwikkelen. Om antwoord te krijgen op de vraag welke competenties leerlingen nodig hebben om succesvol uit te stromen naar een werkplek, is een competentielijn ontwikkeld: Indico. Die bestaat uit drie onderdelen: competenties arbeidsvaardigheden, beroepsoriëntatie en belastbaarheid.

Lees verder »