Visual

Documenten

Beleidsdocumenten

Doelboom Praktijkcollege Het Metrum
Populair (verkort) jaarverslag Resonans 2021
Jaarverslag Resonans 2021
Privacyreglement (IBP-Informatiebeveiliging en Privacy)
Disclaimer
Cao PO 2022
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Profielen en fasering Praktijkcollege Het Metrum
Opbouw praktijkvorming voorbereiding op arbeid
Wettelijk bepaalde leergebieden per uitstroomprofiel

Kwaliteit

Oudertevredenheidsonderzoek

Formulieren

Aanvraagformulier verlof
Verklaring medicijnverstrekking
Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Praktijkcollege Het Metrum

Schoolplan

Schoolplan 2020-2024

Examenreglement

Reglement diploma Arbeidsmarktgerichte uitstroom
Handreiking diploma vso uitstroomprofiel dagbesteding
Handreiking portfolio uitstroomprofiel dagbesteding

Schoolgids en kalender

Schoolgids Het Metrum 2022-2023
Kalender Het Metrum 2022-2023

Medezeggenschap

MR Jaarverslag 2022
MR Jaarverslag 2021
Notulen MR 12 mei 2022
Notulen MR 15 januari 2019

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief mei 2023
Nieuwsbrief januari 2023
Nieuwsbrief november 2022
Nieuwsbrief juli 2021
Nieuwbrief januari 2021
Nieuwsbrief november 2020
Nieuwsbrief november 2020
Nieuwsbrief september 2020

Edities Beter Samen

Beter Samen 24, maart 2023
Beter Samen 23, december 2022
Beter Samen 22, september 2022
Beter Samen 21, maart 2022
Beter Samen 20, december 2021
Beter Samen 19, juli 2021
Beter Samen Special maart 2021
Beter Samen 18, februari 2021
Beter Samen 17, december 2020
Beter Samen 16, oktober 2020
Beter Samen 15, juli 2020