Visual

Aanmelden

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen als u denkt dat uw kind op onze school thuishoort. In een eerste gesprek kunnen wij al veel van uw vragen beantwoorden. Daarnaast informeren wij u graag hoe de aanmelding op onze school in zijn werk gaat. In elk geval is altijd een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Lees verder »

Afmelden / ziek melden

Bij ziekte verzoeken wij u uw kind telefonisch af te melden tussen 8.15 en 8.45 uur, via telefoonnummer (071) 576 75 32. Vergeet niet eventueel ook de taxicentrale af te bellen. Met het oog op medeleerlingen en de extra belasting voor onze medewerkers verzoeken wij u een ziek kind thuis te houden.

Lees verder »

Ouderbijdrage

Feesten horen bij het leven. Ook op school vieren wij de verschillende feesten in het jaar. Stichting Resonans heeft besloten om daarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage te vragen. Festiviteiten zoals het klassenuitje en excursies bekostigt de school.

Graag naar school

De sfeer op school is goed. Ik heb er lol met mijn vrienden

Oudercontact

Kwieb is een veilige digitale omgeving waarin ouders en medewerkers van school met elkaar communiceren. Via Kwieb kunt u direct mailen met onze medewerkers en kunt u via een regelmatig verschijnende blog zien wat er zoal gebeurt in de klas van uw kind. Alle schriftelijke correspondentie wordt verspreid via Kwieb.

Lees verder »

Leerlingenvervoer

Kinderen vanuit de hele regio volgen onderwijs op onze school. Woont u niet bij onze school in de buurt? Of kan uw kind niet zelfstandig naar school? Dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is een afspraak tussen gemeente, taxibedrijf en ouders. U dient dit zelf bij uw gemeente aan te vragen.

Lees verder »

Klachten en verzekering

Praktijkcollege Het Metrum voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht, kunt u ons hierop aanspreken. We hebben hiervoor een klachtenprocedure. Prettig is als u een klacht eerst bespreekt me de leerkracht. Vaak komt er dan al een oplossing.

Lees verder »

Werken aan je toekomst

We doen ervaring op in echte externe stages. Bijvoorbeeld bij een restaurant, winkel of sportvereniging.

MR en Ouderraad

Ouders en medewerkers praten mee op Praktijkcollege het Metrum. Dat gebeurt via de  medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders en medewerkers en houdt zich bezig met het beleid en het functioneren van de school. De ouderraad bestaat uit ouders en biedt het team van de school ondersteuning bij festiviteiten op school.

Lees verder »

Leerplicht en schorsing

Iedere leerling op onze school valt vanaf vijf jaar tot en met het jaar waarin de leerling zestien wordt onder de leerplicht. Grensoverschrijdend gedrag van een leerling kan leiden tot schorsing van de leerling. Als een leerling regelmatig of langdurig ziek is, volgen we de richtlijnen vanuit het verzuimprotocol. Dit kunt u inzien op school.

Lees verder »

Activiteiten

Praktijkcollege Het Metrum gaat om het jaar op schoolkamp.  Dit jaar organiseren we een schoolreis. We hopen in de toekomst weer op kamp te kunnen gaan. We gaan met de leerlingen op excursies en er zijn activiteiten rond landelijke en lokale feestdagen. De data voor deze activiteiten, vakanties en vrije dagen vindt u in de schoolgids.

Bekijk de schoolgids »