Visual

Op Praktijkcollege Het Metrum in Leiden staat leren door doen centraal. Het Metrum leidt toe naar arbeid, dagbesteding en beschut werk.

Waar staan wij voor?

Praktijkcollege Het Metrum is een speciale school, waar leren door doen centraal staat. We bereiden leerlingen voor op een zo hoog mogelijk uitstroomniveau, dat past bij het talent, de motivatie en mogelijkheden van de leerling. We bieden verschillende praktijkvormen aan binnen en buiten de school om ervaring op te doen. Maximaal zelfstandig zijn is het doel.

Lees verder »

Onderwijsaanbod

Het onderwijs op Praktijkcollege Het Metrum is in principe eindonderwijs. Wij leiden op tot arbeid. Wij bereiden onze leerlingen voor op de reguliere arbeidsmarkt of voor een arbeidsplek of dagbesteding in een beschutte werkomgeving. In een enkel geval kan een leerling doorstromen naar vervolgonderwijs. Optimale ontwikkeling van de leerling is uitgangspunt.

Lees verder »

Leerroutes

Leerlingen op Praktijkcollege Het Metrum worden ingedeeld in een leerroute. Iedere leerroute heeft zijn eigen uitstroomniveau waarbij we rekening houden met de individuele capaciteiten per leerling. De leerroute zegt iets over de didactische en cognitieve mogelijkheden van een leerling, over de sociale vaardigheid en over de zelfredzaamheid.

Lees verder »

Alles uitproberen

Computeren, koken of werken in de tuin. Je kunt hier zijn wie je bent en uitvinden waar je goed in bent

Onze organisatie

Praktijkcollege Het Metrum maakt onderdeel uit van Resonans. Deze onderwijsstichting richt zich op speciaal onderwijs, ondersteuning en behandeling met zorg. Naast Het Metrum maken drie mytyl/tyltyl-scholen en vijf andere zml-scholen deel uit van Resonans. De dagelijkse leiding van de school is in handen van afdelingsdirecteur Marije Broekmans.

Lees verder »

Leerlingenzorg

Onderwijs en leerlingenzorg gaan op Het Metrum hand in hand. Verschillende professionals begeleiden de leerlingen om tot een optimaal uitstroomniveau te komen. De commissie van begeleiding heeft de regie binnen dit traject van zorg en begeleiding. Voor elke leerling maken we een individueel plan met een individuele verwachting . Zo zijn ons onderwijs en onze leerlingenzorg op maat.

Lees verder »

Positieve sfeer

Er hangt een positieve sfeer binnen de school. Dat is belangrijk om tot leren te komen
Het team

Uitstroom dagbesteding

Het uitstroomprofiel dagbesteding leidt leerlingen op die uitstromen naar een dagbesteding. We kiezen daarbij vaak voor verschillende dagcentra binnen één werkweek. Hierbij maken we onderscheid tussen dagcentra waar het plezier in activiteiten voorop staat en dagcentra die op maat werken. De keuze hangt af van niveau en competenties van de leerling.

Lees verder »

Uitstroom arbeid

Veel van onze leerlingen kunnen werken. Afhankelijk van de individuele beperking stroomt de ene leerling uit naar een (gedeeltelijk) zelfstandige werkplek in het bedrijfsleven en de andere leerling naar een beschutte werkplek. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.

Lees verder »

18 jaar en verder

De meeste van onze leerlingen stromen rond hun achttiende uit naar een arbeids- of dagbestedingsplek. Vanaf 18 jaar is de leerling volgens de wet meerderjarig. Een aantal zaken verandert dan, zoals studiefinanciering, uitkering en wettelijke vertegenwoordiging. Rond de 17e verjaardag van een kind ontvangen de ouders een uitstroombrochure.

Lees verder »

Ons werk goed indelen

De leerkrachten helpen ons bij de praktijklessen om ons werk goed in te delen en te overzien. Dat is fijn.

Pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van onze leerlingen. Onze leerlingen hebben behoefte aan een veilige school waar zij betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie ervaren. Binnen Praktijkcollege Het Metrum zien wij de school als een veilige plek voor leerlingen en medewerkers.

Lees verder »

Didactisch klimaat

De leerkracht structureert de leeromgeving en helpt leerlingen om hun werk en opdrachten te overzien en te verwerken. Wij geven veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen zodat zij zich optimaal ontwikkelen. In elke klas zorgen wij voor een uitdagende leeromgeving waarin leerlingen goed begrijpen wat van hen verwacht wordt.

Lees verder »

Ons netwerk

Praktijkcollege Het Metrum werkt vanuit de gedachte ‘samen beter!’ nauw samen met ouders, therapeuten van Basalt revalidatie en ook met andere professionals in de leerlingenzorg, zoals stichting MEE of de Ambulante Educatieve Dienst. We zijn onderdeel van onderwijsstichting Resonans en behoren tot enkele regionale samenwerkingsverbanden.

Lees verder »