Visual

Jaarverslag 2023: samen aan het stuur van de onderwijskwaliteit

Het jaarverslag van Resonans over 2023 is onlangs verschenen, na accordering door de raad van toezicht. Iepe Roosjen en Bob Olders, college van bestuur Resonans, vertellen: ’Het jaar 2023 was in vele opzichten een goed jaar voor Resonans. Door organisatiebrede inspanningen zitten we binnen Resonans nu samen aan het stuur van de onderwijskwaliteit. Ook financieel is het jaar 2023 positief afgesloten.’

Kwaliteitszorg centraal in jaarverslag 2023

Na onderzoek van de onderwijsinspectie in 2022 was het oordeel voor het bestuur negatief. We werden geconfronteerd met onvoldoendes voor het zicht hebben op kwaliteit van het onderwijs in de scholen. De kwaliteitsnorm speciaal onderwijs (KSO) bleek hiervoor niet toereikend. We hebben vervolgens voor schooljaar 2022-2023 onze jaarplannen aangepast en het stelsel van kwaliteitszorg in een groot project centraal gezet. We hebben forse stappen gezet en zijn beloond met voldoendes in 2023.

Lees meer in het populaire (verkorte) jaarverslag 2023.
Bekijk hier het officiële jaarverslag 2023 van Resonans.

Praktijkcollege Het Metrum is onderdeel van Resonans speciaal onderwijs.