Visual

Zelfstandige externe stages

Project BORIS is opgestart voor leerlingen die gaan uitstromen naar een betaalde baan. Dit project helpt hen bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt.

De aanpak van BORIS is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren uit het middelbaar beroepsonderwijs. Op deze manier kan een leerling zich via de stage oriënteren op een beroep en werkt hij doelgericht aan een aantal competenties welke voor hem haalbaar zijn. Wanneer de werkprocessen (competenties) voldoende zijn, krijgt de leerling een praktijkverklaring, waarop deze werkprocessen staan. Door het ondertekenen van de praktijkverklaring geeft het leerbedrijf aan dat de leerling de werkprocessen voldoende beheerst. De leerling kan met zijn verklaring aan anderen laten zien wat zijn mogelijkheden zijn. Als paspoort naar de arbeidsmarkt, worden de verklaringen door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid.