Visual

Zelfstandige externe stages

De leerlingen van leerjaar 5 en 6 lopen minimaal twee dagen extern stage. Het accent ligt op arbeid. Schoolse vaardigheden worden onderhouden en meer praktisch toegepast.

Nieuwe doelen op deze gebieden bieden we alleen nog weloverwogen en in overleg aan. Voor de leerlingen van leerroute 5 blijft wel, indien mogelijk, het behalen van referentieniveau 1F een belangrijk doel. Er is veel aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden. Wij streven ernaar de eindstage te laten leiden naar uitstroom op een vaste werkplek. Om voor dat doel zaken te organiseren en te coördineren zijn er twee stagecoördinatoren, Melanie Valk en Marieke van de Ven. De leerkrachten van de bovenbouwklassen begeleiden de leerlingen direct op de werkvloer. In overleg met de leerling stellen we stagedoelen op en de leerling krijgt stageopdrachten om aan de doelen te werken. In het laatste leerjaar zoeken we intensief naar een geschikte werkplek voor de leerling. Leerkracht en stagebegeleider werken hierbij nauw samen met de leerling en zijn ouders.

Bekijk dit filmpje voor een goed beeld van onze leerlingen op hun verschillende externe stages.