Visual

Dit schooljaar geen plaatsing mogelijk

We zien de laatste jaren een toenemende vraag naar speciaal onderwijs, ook bij Praktijkcollege Het Metrum. Dit schooljaar (2024-2025) hebben we circa 150 leerlingen in onze twaalf groepen, inclusief groepen die extra structuur en ondersteuning nodig hebben.

Helaas kunnen we dus, ook als leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring hebben van het samenwerkingsverband, geen plek bieden op Praktijkcollege Het Metrum, hoe zeer ons dat ook spijt. Wij vinden een goede onderwijskwaliteit van het grootste belang en willen dit bewaken voor onze leerlingen en medewerkers.