Visual

Leidse onderwijs werkt samen aan kansrijk onderwijs

Meer dan twintig onderwijspartijen, waaronder Resonans, ondertekenden op 20 november de Leidse Educatieve Agenda 2024 – 2028. In het thema ‘De KRACHT van Leiden’ komen alle Leidse onderwijspartners in actie om de kwaliteit van het Leidse onderwijs verder te vergroten. Wethouder Abdelhaq Jermoumi van Onderwijs en rector-bestuurder van het Vlietland College Willem Punt spreken namens alle Leidse onderwijspartners met trots over de gemaakte afspraken en komende projecten.

Wethouder Jermoumi: “Leiden is een echte onderwijsstad, een stad waar je als kind, jongere of onderwijsprofessional je talenten en mogelijkheden kan ontdekken. Hiervoor heeft onze stad alles in huis: van peuterspeelzaal tot universiteit, een rijke culturele sector en een bruisend bedrijfsleven. De belangrijke sleutel hierin is de samenwerking tussen gemeente, (voor)scholen en stadspartners, zoals onderwijsnetwerken, maatschappelijke organisaties, musea en bedrijven. Door de unieke brede samenwerking van al die partijen kunnen we als stad nog meer bieden op gebied van educatie: één plus één is samen drie. Ik denk dat we daar met elkaar zelfs vier van kunnen maken.”

Focussen op vier thema’s

Het Leidse onderwijs gaat aan de hand van vier ambities samenwerken:

  • Kansrijk onderwijs voor álle kinderen en jongeren.
  • Mentaal en fysiek gezond opgroeien.
  • Aantrekkelijke kennis- en onderwijsstad.
  • Divers, duurzaam en toekomstbestendig scholenlandschap.

Rector-bestuurder Willem Punt van het Vlietland College: “Met de titel ‘de KRACHT van Leiden’ verwijzen wij, onderwijspartners en de gemeente, naar onze gezamenlijke doel om te werken aan krachtig kansrijk onderwijs. De afspraken geven ons allemaal focus en betekenis waar we de komende vier jaar gezamenlijk aan werken.” Wethouder Jermoumi vult aan: “Denk bijvoorbeeld aan onze ambitie voor gelijke kansen. We zetten ons ervoor in dat aanbod en kennis voor iedereen toegankelijk is. We willen een stad zijn waar iedereen een gelijke kans heeft en waar iedereen mee kan doen, ongeacht je achtergrond.”

Voortborduren

De acties volgen uit de ervaring en de samenwerking van afgelopen vier jaar. In 2019 werkte het Leidse onderwijs voor het eerst met een Leidse Educatieve Agenda (LEA).

Rector-bestuurder Punt: “Dat beviel goed. We hebben afgelopen jaar samen teruggeblikt en nagedacht over de prioriteiten en doelen die we nog willen behalen. Dit alles hebben we meegenomen in de ontwikkeling van deze nieuwe LEA. We gaan weer samen met veel energie aan de slag om het Leidse onderwijs nog verder te verbeteren. Zo blijft Leiden een aantrekkelijke kennis- en onderwijsstad, waar iedere leerling en leerkracht profiteert van de rijke leeromgeving die Leiden te bieden heeft.”