Visual

Officieel diploma Arbeidsmarktgericht profiel

Het voortgezet speciaal onderwijs sluit – een uitzondering daargelaten – meestal niet af met een eindexamen. Ook verlaten de leerlingen de school over het algemeen niet met een diploma. Praktijkcollege Het Metrum in Leiden brengt daar verandering in met een schooldiploma voor de Arbeidsmarktgerichte uitstroomrichting.

Waarom een diploma?

In het onderwijs wordt gewerkt met kerndoelen. Die kerndoelen geven richting aan het onderwijsprogramma, maar het zijn geen harde eisen. Aan een diploma hangen wel eisen. Het maakt duidelijk dat de leerling een bepaald niveau heeft behaald. Het heeft waarde voor de leerling en voor de maatschappij. De leerlingen uit het Arbeidsgerichte uitstroomprofiel kunnen aantonen dat ze voldoen aan de voorwaarden van het diploma. Dat is belangrijk voor hun volgende stappen op de arbeidsmarkt.

Diploma-eisen

Om het diploma te halen moet een leerling bijvoorbeeld binnen zijn persoonlijke mogelijkheden tenminste 95% van de les- en stagetijd aanwezig zijn. Een werkgever moet erop kunnen vertrouwen dat de leerling er zal zijn. Leerlingen maken een portfolio waarmee ze hun werknemersvaardigheden kunnen bewijzen, waarin ze stageverslagen en certificaten kunnen plaatsen, zichzelf presenteren en hun ambities beschrijven. Ook wordt hierin opgenomen in hoeverre ze de kernvakken beheersen en hoe de leerling heeft gewerkt aan burgerschapsvorming.

Examengesprek

Als de aanwezigheidseis en het portfolio in orde zijn, presenteert de leerling zijn portfolio tijdens een examengesprek. Daarbij staan de aanwezigen (leerling, mentor en beoordelaar) stil bij wat de leerling wil gaan doen na de schooltijd, hoe hij dit kan aanpakken en wat hij daarvoor nodig heeft. Bij alles wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de leerling. Het diploma is een mooie ontwikkeling binnen het speciaal onderwijs en een erkenning van het werk van de leerlingen.

Lees hier het Reglement diplomering Arbeidsmarktgerichte uitstroom.

Bekijk het enthousiaste filmpje van Het Metrum: