Visual

Ons netwerk

Praktijkcollege Het Metrum maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband waar u uw kind kunt aanmelden als u kiest voor een speciale school.

In dit samenwerkingsverband wordt gekeken op welke speciale school uw kind het beste op zijn plaats is.

De belangrijkste samenwerkingsverbanden voor onze school zijn:

  • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vo voor Leiden en omstreken (2801), www.swvvo2801.nl
  • Samenwerkingsverband vo/svo Duin en Bollenstreek voor Noordwijk en omstreken (2803), www.swvduinenbollenstreek.nl
  • Samenwerkingsverband vo/vso Midden-Holland en Rijnstreek voor Alphen aan den Rijn en omstreken (2802), www.swv-vo-mhr.nl.

Net als binnen een reguliere school is er binnen het samenwerkingsverband een medezeggenschapsraad waar ouders en medewerkers aan deelnemen. Deze raad heet de Ondersteuningsplanraad.

Loket Passend Onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij vragen over passend onderwijs voor leerlingen. Scholen kunnen het Loket inschakelen voor vragen en advies omtrent ondersteuning op school en overgangen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.