Visual

Onze organisatie

Op Praktijkcollege Het Metrum zitten de leerlingen van 12 tot 18 jaar verdeeld over de onder-, midden- en bovenbouw.

In de onderbouw is de groepsgrootte tien, met een maximum van dertien leerlingen. In de midden- en bovenbouw is de groepsgrootte maximaal zeventien leerlingen. Dit is mogelijk omdat leerlingen op wisselende dagen stage lopen. Verder hebben we nog twee aparte klassen op school met leerlingen die behoefte hebben aan extra structuur en begeleiding. In deze groepen zitten maximaal tien leerlingen.

Resonans

Het Metrum maakt onderdeel uit van stichting Resonans, speciaal onderwijs. Zij heeft scholen in Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en Noordwijk. Andere scholen binnen deze stichting zijn: de Maurice Maeterlinckschool uit Delft, De Keerkring uit Zoetermeer, De Witte Vogel uit Den Haag, Korte Vlietschool, De Thermiek en Vso Leystede uit Leiden en De Duinpieper, Het Duin en De Oeverpieper uit Noordwijk. De scholen werken samen met Basalt en Middin.

College van bestuur:

  • Iepe Roosjen (huisvesting & facilitair, financiën & inkoop/contracten, public relations, veiligheid)
  • Bob Olders (onderwijskwaliteit, organisatie, human resources, ICT)

E-mail: info@resonansonderwijs.nl

Raad van toezicht Resonans

De raad van toezicht (RvT) Resonans houdt, de naam zegt het al, toezicht op de stichting. In algemene zin toetst de RvT of het college van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het doel van de stichting, haar maatschappelijke functie en de belangen van betrokkenen.

Kijk voor een overzicht van de leden op de website van Resonans.

Sectordirecteuren

Meer informatie op www.resonansonderwijs.nl.