Visual

Pedagogisch klimaat

Op onze school is geen plaats voor intimidatie, geweld, agressie, pesten, discriminatie, vandalisme of diefstal.

Van ieder die bij de school betrokken is, verwachten wij dat hij respect heeft voor de ander en zijn eigendommen. Ook moet eenieder zorgvuldig en veilig omgaan met de omgeving van de school.

De teamleden spelen hierbij een centrale rol:

 • zij hebben een vormende en opvoedende taak;
 • zij stimuleren leerlingen op een positieve en motiverende manier om het werk zo zelfstandig mogelijk en/of samen met anderen uit te voeren;
 • zij creëren een veilig en gestructureerd klimaat;
 • zij werken aan de vorming en ontwikkeling van ‘actief burgerschap’;
 • zij hanteren de regels die zijn opgesteld over de manier van omgaan met leerlingen en leerlingen onderling;
 • zij bieden structuur in ruimte, tijd, activiteiten en in de interactie.

De gouden regels van onze school

Verantwoordelijkheid

 • Wij komen op tijd in de klas.
 • Je houdt je aan de telefoonregels.

Respect

 • Wij luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten.
 • Wij praten op een positieve, gezellige manier.

Veiligheid

 • Wij zijn zuinig op onze spullen en die van een ander.
 • Wij ruimen ons afval op.
 • Op school leven wij gezond, dus geen energiedrank, sigaretten of drugs.

Een veilig klimaat kan niet zonder regels en afspraken. De concrete uitwerking van de gouden regels is te vinden in de klassen- en locatieregels.