Visual

Pedagogisch klimaat

Op onze school is geen plaats voor intimidatie, geweld, agressie, pesten, discriminatie, vandalisme of diefstal.

Van ieder die bij de school betrokken is, verwachten wij dat hij respect heeft voor de ander en zijn eigendommen. Ook moet eenieder zorgvuldig en veilig omgaan met de omgeving van de school.

De teamleden spelen hierbij een centrale rol:

 • zij hebben een vormende en opvoedende taak;
 • zij stimuleren leerlingen op een positieve en motiverende manier om het werk zo zelfstandig mogelijk en/of samen met anderen uit te voeren;
 • zij creëren een veilig en gestructureerd klimaat;
 • zij werken aan de vorming en ontwikkeling van ‘actief burgerschap’;
 • zij hanteren de regels die zijn opgesteld over de manier van omgaan met leerlingen en leerlingen onderling;
 • zij bieden structuur in ruimte, tijd, activiteiten en in de interactie.

Onze algemene schoolregels zien er als volgt uit:

 • wij hebben respect voor elkaar;
 • wij zijn aardig voor elkaar;
 • wij lossen problemen op met praten;
 • wij letten op ons taalgebruik;
 • wij zijn netjes op eigen en andermans spullen;
 • wij volgen instructies op;
 • wij zorgen voor rust in de school;
 • wij houden de school netjes;
 • wij komen op tijd.

Deze regels en afspraken komt iedereen na, zonder discussie.