Visual

Uitstroom dagbesteding

Van onze leerlingen in leerroute 2/3 verwachten we dat zij onvoldoende arbeidsvaardigheden kunnen ontwikkelen om uit te stromen naar een vorm van werk.

Van leerlingen in leerroute 3 is bij instroom nog onduidelijk welke arbeidsvaardigheden zij bezitten. Sommige van deze leerlingen kunnen uitstromen naar een beschutte arbeidsplek ofwel een beschermde arbeidsomgeving met meer begeleiding.

Tijdens de onderbouw brengen we de vaardigheden van alle leerlingen in kaart. Het niveau op kernvakken als Nederlands en rekenen is niet per definitie bepalend voor de doorstroom. Het gaat ook om onder andere sociale vaardigheden die bepalen waar zij het beste op hun plaats zijn na school. Daarnaast nemen we de ervaringen uit de praktijk op de leerwerkplekken, leren op locaties en (zelfstandige) externe stages mee. Zo vinden we de juiste uitstroomstemming voor iedere individuele leerling. Zie voor een schematische weergave van de praktijklessen het schema ‘Opbouw praktijkvorming voorbereiding op arbeid’.