Visual

Open dag Het Metrum op 5 februari 2022!

Op Praktijkcollege Het Metrum in Leiden staat leren door doen centraal. Kom eens kijken tijdens de Open Dag op 5 februari 2022!

We bereiden leerlingen voor op een zo hoog mogelijk uitstroomniveau, dat past bij het talent, de motivatie en mogelijkheden van de leerling. We bieden verschillende praktijkvormen aan binnen en buiten de school om ervaring op te doen. Maximaal zelfstandig zijn is het doel.

Filmpje Het Metrum

Bekijk het filmpje voor een indruk van de school!

Leren in de praktijk

Op Praktijkcollege volgen alle leerlingen naast drie theoriedagen twee dagen praktijk. Dat doen ze via leerwerkplekken in de school, les op locatie en stages in een bedrijf. Ze hebben daar groot plezier in het werken aan hun talenten.

Passend onderwijs is normaal

Praktijkcollege Het Metrum is een school voor kinderen die moeilijk tot leren komen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een plek op de reguliere arbeidsmarkt, voor een arbeidsplek of dagbesteding in een beschutte werkomgeving. In een enkel geval kan een leerling doorstromen naar vervolgonderwijs.

Voorlichting ouders

Voorafgaand aan de Open Dag hebben we een voorlichtingsmoment voor ouders. Dit is op donderdag 27 januari 2022 (19.30 uur inloop, 20.00 uur aanvang). De avond bestaat uit een plenair gedeelte, waarna we opsplitsen in twee delen: ouders van leerlingen die zml-onderwijs willen volgen en ouders van leerlingen die Praktijkonderwijs willen volgen.

Tijdblokken

Tijdens de Open Dag werken we vanwege de coronamaatregelen met tijdblokken. Wij ontvangen graag de leerlingen (met eventuele ouder/verzorger) die schooljaar 2022-2023 bij ons willen starten. De andere leerlingen ontvangen wij graag volgend schooljaar.

Geef je op voor het gewenste tijdblok op 5 februari 2022:

Tijdblokken Open Dag 5 februari 2022

[wpeb_events category_slug=”open-dag” order_by=”date” order=”asc”]

Door op de verzendknop te drukken, geef ik toestemming mijn gegevens te gebruiken voor de administratie rondom de Open Dag.

Adres Open Dag

Praktijkcollege Het Metrum, Vijf Meilaan 137, 2324 VV Leiden.