Visual

Open dag Het Metrum op 3 februari 2024!

Op Praktijkcollege Het Metrum in Leiden staat leren door doen centraal. Kom eens kijken tijdens de Open Dag op zaterdag 3 februari 2024 van 10.00 - 12.00 uur!

Het Metrum biedt leerlingen uitdagingen en kansen passend bij hun talenten, motivatie en mogelijkheden. Via praktijklessen binnen en buiten de school doen leerlingen veel ervaring op. We helpen hen eigenwaarde, zelfkennis en zelfreflectie te ontwikkelen, passend bij hun leerniveau.

Bekijk onderstaande video voor een indruk van onze school.

Leren in de praktijk

Op Praktijkcollege volgen alle leerlingen naast drie theoriedagen twee dagen praktijk. Dat doen ze via leerwerkplekken in de school, les op locatie en stages in een bedrijf. Ze hebben daar groot plezier in het werken aan hun talenten.

Passend onderwijs is normaal

Praktijkcollege Het Metrum is een school voor kinderen die moeilijk tot leren komen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een plek op de reguliere arbeidsmarkt, voor een arbeidsplek of dagbesteding in een beschutte werkomgeving. In een enkel geval kan een leerling doorstromen naar vervolgonderwijs.

Tijdens de Open Dag ontvangen we graag de leerlingen (met ouders/verzorgers) die schooljaar 2024-2025 bij ons willen starten of interesse hebben in onderwijs op Praktijkcollege Het Metrum.

Geef je op voor de Open Dag van 3 februari 2024 via onderstaand inschrijfformulier!

Online informatieavond

Voor de ouders van onze nieuwe leerlingen houden we een online informatieavond via Teams. U ontvangt een link om deel te nemen aan de Teams-meeting per e-mail na inschrijving voor de Open Dag. De online informatieavond is op donderdag 18 januari van 19.30-20.30 uur.

Aanmelding Open Dag

    Wij melden ons aan voor de Open Dag:

    Wij melden ons aan voor de online informatieavond voor ouders:

    Door op de inschrijfknop te drukken, geef ik toestemming mijn gegevens te gebruiken voor de administratie rondom de Open Dag.