Visual

Open Dag Het Metrum op 6 februari 2021!

Op Praktijkcollege Het Metrum in Leiden staat leren door doen centraal. Kom eens kijken tijdens de Open Dag op 6 februari 2021!

Let op wijziging in verband met corona:

Wie zich opgeeft voor de Open Dag, ontvangt een brief van de afdelingsdirecteur Marije Broekmans van Het Metrum met een uitnodiging voor een online bijeenkomst. Er is dus geen bijeenkomst op onze school.

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden voor onderwijs op Praktijkcollege Het Metrum, neemt u dan contact op met onze school (tel (071) 576 75 32), dan sturen we u graag een officieel aanmeldformulier toe.

Meer over Het Metrum en opgeven voor online Open Dag

Het Metrum biedt leerlingen uitdagingen en kansen passend bij hun talenten, motivatie en mogelijkheden. Via praktijklessen binnen en buiten de school doen leerlingen veel ervaring op. We helpen hen eigenwaarde, zelfkennis en zelfreflectie te ontwikkelen, passend bij hun leerniveau.

Leren in de praktijk

Op Praktijkcollege volgen alle leerlingen naast drie theoriedagen twee dagen praktijk. Dat doen ze via leerwerkplekken in de school, les op locatie en stages in een bedrijf. Ze hebben daar groot plezier in het werken aan hun talenten.

Passend onderwijs is normaal

Praktijkcollege Het Metrum is een school voor kinderen die moeilijk tot leren komen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een plek op de reguliere arbeidsmarkt, voor een arbeidsplek of dagbesteding in een beschutte werkomgeving. In een enkel geval kan een leerling doorstromen naar vervolgonderwijs.

Tijdens de Open Dag werken we vanwege de coronamaatregelen met tijdblokken. Wij ontvangen graag de leerlingen (met eventuele ouder/verzorger) die schooljaar 2021-2022 bij ons willen starten. De andere leerlingen ontvangen wij graag volgend schooljaar.

Tijdblokken Open Dag

10.00- 11.00 Online open dag
11.30-12.30 Online open dag

Voor ouders van leerlingen die naar onze D-klassen gaan, is er een aparte uitnodiging gestuurd. Deze online open dag is van 11.00 tot 12.00.

Mocht u zich nog willen aanmelden voor de Open Dag, mail dan mbroekmans@resonansonderwijs.nl.

U ontvangt dan een bevestiging en een link naar de Teams meeting voor de online Open Dag.

  • Door mij aan te melden geef ik toestemming mijn gegevens te gebruiken voor de administratie rondom de Open Dag.

Adres Open Dag

Praktijkcollege Het Metrum, Schubertlaan 131, 2324 CR te Leiden.

Klik hier voor de poster van de Open Dag.