Visual

Afmelden/ziek melden

Voor bepaalde onderdelen in de praktijkdagen is beter zijn en hygiëne erg belangrijk. Denk hierbij aan de horeca en zorg en welzijn. Heeft uw kind les op locatie? Dan daar ook graag afmelden.

Verzuim les op locatie (LOL)

Heeft de leerling les op locatie, dan meldt hij of zij zich ook daar af. Aan het begin van de LOL ontvangt u meer informatie en telefoonnummers van de locaties. Als er geen nummer bekend is kunt u bellen naar school.
Wanneer de leerling al eerder in de week ziek gemeld was, geeft de mentor/leerkracht dit door aan de LOL-begeleider. Wanneer een leerling niet op de LOL verschijnt, meldt de begeleider dit bij de administratie van de school van de leerling. De administratie controleert de afwezigheid en meldt dit terug aan de LOL-begeleider. Is de leerling nog niet volledig opgeknapt (verkouden, buikgriep, koorts), dan kan niet aan een praktijkonderdeel deelgenomen worden.