Visual

Beter Samen!

Het afgelopen jaar was er binnen Resonans veel aandacht voor kwaliteitszorg. Met de nieuwe Resonans Routeplanner stippelen we een duidelijke route uit om samen de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. Samen aan kwaliteit werken resulteerde ook in een voldoende van de inspectie. We zijn goed op koers!

Samen Beter

In deze laatste editie van 2024 vertellen Miranda en Femke van De Keerkring over het traject ‘Samen Opleiden: iedereen leert anders’. Samen met de pabo van Hogeschool Leiden investeren zij in goed personeel voor de toekomst, mét kennis van het speciaal onderwijs. De nieuwbouw voor Praktijkcollege Het Metrum is het resultaat van samenwerken met verschillende partijen. En er zijn plannen voor meer nieuw- en verbouw. De collega’s van De Oeverpieper werken binnen het thema ‘anders organiseren’ samen om voldoende mensen voor de klas te houden.

Medewerkers van Resonans gaan in 2024 weer samen aan het werk om de leerlingen een leerzame en fijne tijd op de scholen te bieden. We vieren ook samen feest, want volgend jaar bestaat Resonans vijf jaar! Alle collega’s zijn welkom op het Resonans Festival, de uitnodiging staat in deze Beter Samen.

Lees hier Beter Samen: 2023-4