Visual

Kwaliteit

Kwaliteit betekent bij ons in de eerste plaats ‘doen wat je belooft’. Daar hebben onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers in de eerste plaats recht op.

Daarnaast ligt vanuit de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en vanuit de Wet op de expertisecentra de opdracht voor scholen zorg te dragen voor kwaliteit. De basis hiervan ligt in het Koersplan van Resonans, de stichting waartoe onze school behoort. Die vormt het kader voor de school- en jaarplannen.

Veiligheid, eigenheid, eigenaarschap en partnerschap

Wij werken op Het Metrum vanuit een gezamenlijke visie. Dat schept duidelijkheid naar (nieuwe) leerkrachten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen. Onze visie op onderwijs is gebaseerd op vier leidende principes te weten veiligheid, eigenheid, eigenaarschap en partnerschap. In het document ‘definitie van kwaliteit’ hebben we beschreven wat wij zien als kwaliteit voor de verschillende domeinen waarop wij ons richten. De definitie van kwaliteit is onze ‘lat’ en een richtsnoer voor ons handelen. Als we in ons onderwijs en begeleiding onze kwaliteitslat halen, dan doen we recht aan onze principes en zijn we ervan overtuigd dat we onze missie met succes waarmaken. We verwachten dit succes ook terug te zien in de voortgang en eindresultaten van onze leerlingen.

Kwaliteitszorgsystemen

Om cyclisch bezig te zijn met kwaliteit, maken we gebruik van de Resonans Routeplanner. Die wijst de weg naar optimale onderwijskwaliteit. ‘Want het beste voor onze leerlingen bereiken’, dat is de nummer één wens van ons schoolteam. We helpen leerlingen op weg naar een zo zelfstandig mogelijke, volwaardige plek in de maatschappij. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit onderwijs die we binnen Resonans, en dus ook op Praktijkcollege Het Metrum, bieden. Het is daarom belangrijk om te weten of we de goede dingen goed doen. En daarvoor is de Resonans Routeplanner ontwikkeld.

Op weg naar optimale onderwijskwaliteit

Kwaliteit is een proces dat je heel goed kunt sturen. Iets waar je systematisch aan kunt werken. En dat is wat we elke dag op onze school doen. Werken aan kwalitatief uitstekende onderwijskwaliteit. Dit filmpje laat zien hoe we zonder omwegen naar kwaliteit op weg zijn. Want werken aan nog beter onderwijs vraagt een routeplan. Wat goed is, borgen we. Wat beter kan, daar werken we aan. Dit doen we samen met onze collega’s, leerlingen, ouders, bestuur, raad van toezicht en MR. Samen beter!

School- en groepsplan

Eenmaal in de vier jaar analyseren we grootschalig de resultaten van alle onderzoeken uit de beleidsperiode. Hieruit formuleren we nieuwe beleidsvoornemens. Deze komen in het nieuwe schoolplan. Jaarlijks stellen de leerkrachten aan het begin van het schooljaar een groepsplan op, waarbij het schoolplan als bron dient en de leerroutes richting geven.

Onder Documenten vindt u het schoolplan voor Praktijkcollege Het Metrum.