Visual

Waar staan wij voor?

Regulier onderwijs in de buurt is de eerste keus voor ieder kind. Soms lukt dat niet en dan kiest u voor een speciale school. Praktijkcollege Het Metrum is zo’n speciale school. Met ons onderwijsaanbod en onze ondersteuning in een doorgaande leerlijn sluiten we aan bij de mogelijkheden van iedere leerling.

Het Metrum is een school voor kinderen die moeilijk tot leren komen. Een school waar passend onderwijs normaal is. Praktijkcollege Het Metrum geeft onderwijs aan de volgende leerlingen:

  • leerlingen die (zeer) moeilijk tot leren komen;
  • leerlingen met een lichamelijke en/of (licht) verstandelijke beperking;
  • langdurig zieke kinderen met een (licht) verstandelijke beperking.

Het onderwijs op Praktijkcollege Het Metrum is in principe eindonderwijs. Wij bereiden onze leerlingen voor op een plek op de reguliere arbeidsmarkt of voor een arbeidsplek of dagbesteding in een beschutte werkomgeving. In een enkel geval kan een leerling doorstromen naar vervolgonderwijs. Sinds 2022 zijn wij diplomagericht onderwijs. Hier zijn wij heel trots op.

Beschutte arbeidsplek

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.

Koersplan Resonans

Praktijkcollege Het Metrum behoort tot Resonans speciaal onderwijs. Waar wij voor staan vindt de basis in het Koersplan Resonans. De missie, visie en kernwaarden in dit plan vormen de kaders voor ons dagelijks handelen in de onderwijspraktijk voor de jaren 2024-2028. Het koersplan vormt het strategisch kader voor ons schoolplan en de groeps-/jaarplannen op onze school. Alle Resonans-scholen zijn gericht op het creëren van een betekenisvol en uitdagend leerklimaat voor onze leerlingen.

Lees meer over het Koersplan Resonans en bekijk de animatie.

Meer weten over Praktijkcollege Het Metrum?

Neem gerust contact met ons op!