Visual

Aanmelden

Voor schooljaar 2024-2025

LET OP: Op dit moment is plaatsing op Praktijkcollege Het Metrum voor het schooljaar 2024-2025 helaas niet mogelijk, omdat de school aan haar maximale capaciteit zit. Lees hier het artikel.

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen als u denkt dat uw kind op onze school thuishoort. In een eerste gesprek kunnen wij al veel van uw vragen beantwoorden. Daarnaast informeren wij u graag hoe de aanmelding op onze school in zijn werk gaat. In elk geval is altijd een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Aanmeldformulier

Klik hier voor het aanmeldformulier in PDF. Vul deze PDF in, print deze uit, onderteken het formulier en stuur het per post naar Praktijkcollege Het Metrum, Schubertlaan 131, 2324 CR Leiden. Of per e-mail naar: Info@praktijkcollegehetmetrum.nl.

Voorkeursschool

Ouders die hun kind bij meerdere scholen aanmelden, moeten daarbij aangeven welke school hun voorkeur heeft. Dat is de school die de zorgplicht heeft.

Beschikbare plaatsen

We starten in het eerste leerjaar met maximaal 24 leerlingen, waarvan twaalf leerlingen in leerroute zml en twaalf leerlingen in de leerroute praktijkonderwijs.

Aanmeldprocedure en zorgplicht

Het bestuur van Resonans heeft voor al haar scholen, waaronder Praktijkcollege Het Metrum , de ‘Aanmeldprocedure en zorgplicht’ vastgesteld. Het hele beleidsdocument vindt u hier.

Toelatingsvoorwaarden

Na aanmelding onderzoeken we, na ontvangst van het aanmeldformulier en de bijbehorende documentatie, of de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de school:

  • de leerling zal de basisschool dit schooljaar afronden;
  • de basisschool geeft één van de volgende schooladviezen: zml vso / praktijkonderwijs vso;
  • er is een preadvies aangevraagd bij het samenwerkingsverband.

Ouders/verzorgers ontvangen een bevestiging (per e-mail) van de aanmelding. De leerlingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, krijgen een bericht dat de procedure wordt gestopt. In dit bericht geven we ook alternatieve onderwijsplekken aan.

 Volgorde van plaatsing

  • Leerlingen vanuit de Korte Vlietschool so en De Thermiek so.
  • Leerlingen die wonen binnen het werkgebied van onze school (Samenwerkingsverband Leiden) en leerlingen met broertjes/zusjes op Het Metrum.
  • Leerlingen vanuit andere regio’s.

Van aanmelding tot plaatsing

Om te onderzoeken of de leerling plaatsbaar is, doen we dossieronderzoek (op basis van de informatie van de huidige school). Om een completer beeld te krijgen van de leerling en de ondersteuningsbehoeften op school, brengen we een bezoek aan de huidige school voor observatie en hebben een gesprek met de leerkracht. Dit verzorgt een lid van de commissie van begeleiding (CvB).

De CvB beoordeelt op basis van het onderzoek of de leerling plaatsbaar is. Als de leerling plaatsbaar is, vraagt de gedragsdeskundige van Het Metrum een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het betreffende samenwerkingsverband. We plaatsen de leerling definitief als de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven.